Psychotherapie

Onderzoek

Iedere therapie wordt voorafgegaan door een aanmeldingsgesprek. Hierin wordt onderzocht of het voor beide voldoende klikt en of de hulpvraag geschikt is voor behandeling in mijn praktijk en met mijn methode, of dat verwijzing naar een andere zorgaanbieder nodig is.

Na het aanmeldingsgesprek volgt meestal een aantal onderzoeksgesprekken om zowel uw klachten als uw levensgeschiedenis in kaart te brengen. In het geval dat een psychoanalyse geïndiceerd is, stel ik u mogelijk een aanvullend testpsychologisch onderzoek voor. Vaak overleg ik over de indicatiestelling (of het verloop van een therapie) geanonimiseerd in een intervisiegroep met collegae psychotherapeuten. Dat is een van de manieren waarop ik probeer de kwaliteit van de zorg te bewaken. In een adviesgesprek zal de diagnose en het behandeladvies worden besproken en worden duidelijke doelen voor een therapie afgesproken. Tenzij u aangeeft dat niet te willen, breng ik uw verwijzer schriftelijk op de hoogte van mijn bevindingen en onze afspraken. Gaande de therapie zullen we regelmatig overleggen over de voortgang van de behandeling.

Inzichtgevende psychotherapie

Een inzichtgevende psychotherapie is gericht op het zicht krijgen op terugkerende -niet adequate- interactiepatronen die het leven van iemand ernstig kunnen belemmeren. Emotionele bewustwording van deze patronen – die vaak zijn ontstaan in de kindertijd – werkt vaak bevrijdend en maakt het mogelijk andere en gezondere keuzes te maken in het leven. Een inzichtgevende psychotherapie is in eerste instantie niet gericht op het wegnemen van symptomen en/of klachten. Cliënt en therapeut gaan samen op zoek naar de onderliggende betekenissen en de ontstaansgeschiedenis van de klachten en patronen, met als doel dat de cliënt in de toekomst zelf leert onderzoeken wat de betekenis kan zijn van klachten en zelf leert  zijn of haar leven bewuster en gezonder in te richten. Een inzichtgevende psychotherapie is vaak een langdurig proces.

Als u in therapie bent, kan het zijn dat u in een situatie terecht komt waarin u buiten de afspraken om contact met mij wilt. Als u dan mijn antwoordapparaat inspreekt, bel ik u zo spoedig mogelijk terug, ook in de avonden. In acute situaties waarin u mij niet kunt bereiken, kunt u het beste contact opnemen met de huisartsendienst of met de Spoedeisende Psychiatrie in uw woonplaats (voor Amsterdam: 020 – 5235433) . Tijdens langer durende afwezigheid kunt u contact opnemen met een collega, wiens telefoonnummer ik u dan geef.  

Psychoanalyse

Psychoanalyse of de bankanalyse is een intensieve vorm van inzichtgevende psychotherapie. Hierbij ligt de cliënt op een bank en de analyticus zit hierachter. Mede door de hoge frequentie (4 maal per week) en de lange duur (meerdere jaren) zullen veel interactiepatronen die zijn ontstaan in de kindertijd herhaald en beleefd worden in contact met de analyticus. Door bewustwording van deze patronen kan iemand zichzelf op een dieper niveau beter leren kennen, snappen waarom de patronen zijn ontstaan en leren andere beslissingen te nemen in zijn of haar leven. Niet iedereen heeft het nodig en niet iedereen is geschikt voor een dergelijk intensieve therapie. Volgens de vuistregel  moet er sprake zijn van langdurig bestaande, ernstige klachten op meerdere levensterreinen, en moet de cliënt daarnaast in staat zijn een geregeld bestaan te leiden.

Voor meer informatie over psychoanalytische behandelingen kunt u naar website van de NPaV (www.npav.nl) of de NVPP (www.nvpp.nl).