Over mij

Prof. Dr. Frans Schalkwijk (1957) studeerde klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1985 aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Daarnaast studeerde ik gedurende enkele jaren kerkorgel aan het Sweelinck conservatorium in Amsterdam.

Sinds 1983 tot heden ben ik fulltime werkzaam in mijn eigen praktijk als psychotherapeut. Sinds 2019 ben ik bijzonder hoogleraar gewetensontwikkeling bij de vakgroep Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam.

Tevens werkte ik 20 jaar als forensisch psycholoog voor Pro Justitia rapportages over jeugdigen. Organisator van meerdere nationale en internationale congressen. Van 2001 tot 2009 was ik hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychoanalyse. Ik ben voorzitter van commissie ethiek van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging en organisator van de lezingencyclus Psychoanalyse en wetenschap in de Amsterdamse Academische Club (Universiteit van Amsterdam). Tevens ben ik gastdocent aan opleidingen voor psychotherapie en klinische psychologie, en docent in de opleidingen van de NPaV en de NVPP. 


Regelmatig geef ik  lezingen over uiteenlopende onderwerpen, met als speerpunten gewetensontwikkeling/schaamte/schuld en narcisme. Dit kan variëren van een inleidende lezing voor leken tot een wetenschappelijk betoog over een nieuwe conceptualisatie van het geweten. Schriftelijke uitingen variëren van populair wetenschappelijke publicaties en interviews in dag- of weekbladen tot wetenschappelijke publicaties en (leer)boeken.