Artikelen

Mocht u geïnteresseerd zijn in een artikel, neem hier contact op om een kopie te ontvangen.

2023


Heynen, E., Hoogsteder, L., Van Vugt, E., Schalkwijk, F., Stams, G.J.J.M. & Assink, M. (2023).
    Effectiveness of moral developmental interventions for youth engaged in delinquent behavior:
    A meta-analysis. International Journal of Offender Therapy and Comparative Crimonology,
    DOI: 10.1177/0306624X231172648.


Schalkwijk, F. (2023). Ethiek van een intersubjectieve psychoanalyse (boekbespreking).
    Tijdschrift voor Psychoanalyse, 29, 44 – 46.


Schalkwijk, F. & Hamburger, M. (2023). Psychodynamische benaderingen van
    Psychopathologie. In: Handboek klinische psychologie. (in druk)


Schalkwijk, F. & Stams, G.J.J.M. (2023). Een morele breuk herstellen. Over het effect van
    herstelgericht interventies bij jeugdige delinquenten. Kind en Adolescent Praktijk,
    22
(1), 22 – 29.


Schalkwijk, F., Van Someren, E,J.W., Nicolai, N.J., Uijttewaal, J.L. & Wassing, R. (2023).
    From childhood trauma to hyperarousal in adults: The mediating effect of
    maladaptive shame coping and insomnia. Frontiers in Human Neuroscience, 17.
    DOI: 10.3389/fnhum.2023.990581


Verkade, M., Karsten, J., Koenraadt, F. & Schalkwijk, F. (2023). Conscience and its
    interrelated constituent aspects: A network and regression analysis in offenders and
    non-offenders. Journal of Forensic Psychology Research and Practice.
    doi.org/10.1080/24732850.2023.2177576


2022

Brauw, M. de, Popma, A., Peen, J., Peters, C., & Schalkwijk, F. (2022). Mapping
    conscience: network analysis into the differences in maturation of offending and non-
    offending adolescents. International Journal of Offender Therapy and Comparative
    Crimonology.
Doi:10.1177/006624X221132233


Eelkman Rooda, E., Verhees, J., Heijmens Visser, J., Kool, N & Schalkwijk, F. (2022).
    Een verkennende studie naar de effecten van een blended care-module bij
    zelfbeschadigend gedrag. Tijdschrift voor Psychotherapie, 48, 40 – 56.


Schalkwijk, F. (2022). De eenzaamheid van de therapeut. in: De Bruijn, Op de Sofa, p. 58 –
    69.


Schalkwijk, F. (2022). De relatie tussen een vloeibaar geweten en een stabiele
    identiteit. Justitiële Verkenningen, 48(1), 9 – 22.


Schalkwijk, F. & Tiemersma, J. (2022). In: Lindauer, R. & Staal, W. (red.) Handboek
    kinder- en jeugdpsychiatrie
. Amsterdam: Boom, p. 653 – 661.


Tiemersma, J., Noom, M., Stoffelsen R., Popma, A, & Schalkwijk, F.S. (2022).
    Conceptualisation and conscience assessment in adolescence in forensic mental
    healthcare: experts’ perspectives. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology
    doi: 10.1080/14789949.2022.2102531

2021

Schalkwijk, F. (2021). Het schijnbaar dikke ik. Narcisme in het licht van intersubjectiviteit.
    In: Houppermans, S., Verstraten, P. & Kesel, M. de. Narcissus revisited: Van Shelley tot
    Fleabag.
Antwerpen-Apeldoorn, p. 155 – 174.

Schalkwijk, F. (2021). Schaamte en schuld door een klacht. Hoe zorgprofessionals
    reageren bij een klachtprocedure. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 165:
    D6407.


Schalkwijk, F. (2021). Hoe behandel je narcisten? GZ-psychologie, 13(5), 20 -23.


Schalkwijk, F. (2021). Imperfectie. Groepen. Tijdschrift voor groepsdynamica &
    groepspsychotherapie 16
, 17 – 25.


Schalkwijk, F., Luyten, P., Ingenhoven, T. & Dekker, J. (2021). Narcissistic Personality
    Disorder: Are psychodynamic theories and the alternative DSM-5 model
    personality disorders finally going to meet? Frontiers in Psychology, 12:676733
    doi: 10.3389/fpsyg.2021.676733


Schalkwijk, F. (2021). Supervisie en ethiek. In: Vanaerschot, G., Nicolai, N. & Daansen, P.
    (red., 2021). Supervisie als proces: Een gids voor de praktijk. Houten: Bohn
    Stafleu van Loghum, p. 241- 252.


Schalkwijk, F. W., Cima, M. J., van Langen, M. A. M., Spruit, A. & van Vugt, E. S. 2021).
    Morele ontwikkeling en delinquentie. In: Hendriks, J., Stams, G.J. & Asscher, J.
    (red.). Handboek forensische orthopedagogiek. Rotterdam: Lemniscaat, p. 85 –
    94.


Schalkwijk, F. W. & van Vugt, E. S. (2021). Diagnostiek van het Geweten. In: Hendriks,
    J., Stams,. J. & Asscher, J. (red.). Handboek forensische orthopedagogiek.
    Rotterdam: Lemniscaat, p. 199 – 208.


Vugt, E. van, Schalkwijk, F., Spruit, A., Langen, M. van & Stams, G.J. (2021). Morele
    interventies. In: Hendriks, J., Stams, G.J. & Asscher, J. (red.). Handboek
    forensische orthopedagogiek.
Rotterdam: Lemniscaat, p. 517 – 526.

2019

Schalkwijk, F., Van Someren, E. & Wassing, R. (2019). Towards a clinical
    interpretation of shame regulation in maladaptive perfectionism.
    Personality and Individual Differences, 138, 19-23.


Verkade, M., Karsten, J., Koenraadt, F. & Schalkwijk, F. (2020).
    Conscience as a regulatory function: An integrative theory put to the test.
    International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 64,
    375-395.


Wassing, R., Schalkwijk, F. , Lakbila-Kamal, O., Ramautar, J.R., Stoffers, D., Mutsaerts
    H-J., Talamini, L.M. & Van Someren, E. (2019). Haunted by the past: Old emotions
    remain salient in insomnia disorder. Brain, 142, 1783-1796.


Wassing, R., Lakbila-Kamal, O., Ramautar, J.R., Stoffers, D., Talamini, L.M., Schalkwijk,
    F. & Van Someren, E. (2019). Restless REM sleep impedes overnight amygdala
    adaptation. Current Biology, 29, 2351 – 2358.

2018

Schalkwijk, F. (2018). A new conceptualization of the conscience. Frontiers in
    Psychology, 9
: 1863. Doi: 10.3389/fpsyg.2018.01863


Wassing, R., Benjamin, J., Talamini, L.M., Schalkwijk, F.* & Van Someren, E.*
    (2018). Overnight worsening of emotional distress indicates maladaptive sleep in
    insomnia. Sleep Journal, 1, 1 – 8. *Co-senior authors.

2016

Dil. J., Dekker, J., Van, R. & Schalkwijk, F. (2016). A Short-term Psychodynamic
    Supportive Psychotherapy for Adolescents with Depressive Disorders: A New
    Approach. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy 15: 84-94.


Kikkert, M.J., Driessen, E., Peen, J., Barber, J.P., Bockting, C., Schalkwijk, F, & Dekker,
    J.J.M. (2016). The role of avoidant and obsessive-compulsive personality disorder
    traits in matching patients with major depression to cognitive behavioral and
    psychodynamic therapy: a replication study. Journal of Affective Disorders 205,
    400 – 405.


Schalkwijk, F., Dekker, J., Peen, J. & Stams, G.J. (2016). Narcissism, self-esteem,
    shame regulation and juvenile delinquency. Forensic Science and Criminology 1, 1
    – 5 (open access).


Schalkwijk, F. Stams, G.J., Stegge, H., Dekker, J. & Peen. J. (2016). The conscience as a
    regulatory function: Empathy, shame, guilt, pride and moral orientation in
    delinquent adolescents. International Journal of Offender Therapy and
    Comparative Criminology 60
: 675–693.


Schalkwijk, F., Stams, G.J.J.M., Dekker, J., Peen. J. & Ellison, J., (2016). Measuring
    Shame coping: The validation of the Compass of Shame Scale. Journal of Social
    Behavior and Personality 44
, 1775 – 1792.


Spruit, A., Schalkwijk F., Van Vugt, E. & Stams, G.J. (2016). The relation between self-
    conscious emotions and delinquency: A meta-analysis. Aggression and Violent
    Behavior, 28,
12 – 20.


Wassing, P.F., Benjamins, J.S., Dekker, K., Moens, S., Spiegelhalder, K., Feige, B.,
    Riemann, D., Van der Sluis, Van der Werf, Y.,Talamini, L.M., Walker, M.P.,
    Schalkwijk, F.* & Van Someren, E.* (2016). Slow dissolving of emotional distress
    contributes to hyperarousal. PNAS 113, 2538-2543 * Co-senior authors.

2014

Schalkwijk, F. (2014). Shame in psychotherapy. EFPP Psychoanalytic Review. Online
    publication.