Betaling

Ik heb geen contracten met verzekeraars. Als u een restitutiepolis heeft wordt psychotherapie in sommige polissen 100% vergoed. Bij andere polissen ligt de vergoeding tussen de 60 en 70%. Het NZA-uurtarief voor een sessie van 45 minuten is 170 euro voor de diagnostiek (meestal de eerste paar sessies) en 146 voor lopende therapiegesprekken. Als u korter dan 24 uur tevoren de afspraak afzegt of niet aanwezig bent op het tijdstip van onze afspraak, breng ik u € 100 in rekening. Voor de vergoeding door de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Mijn advies is dat u zich goed op de hoogte stelt bij uw zorgverzekeraar voordat u in therapie gaat. Natuurlijk wil ik daar graag met u meedenken en waar mogelijk u te informeren over wat onduidelijk is in de financiering. Een psychoanalyse wordt op dit moment niet vergoed door de verzekeraars; daarover maak ik met u individuele afspraken los van het NZA-tarief.

U kunt er ook voor kiezen dat er geen diagnostische gegevens over u van mij naar de zorgverzekeraar gaan. In dat geval kunt u een formulier invullen waarin u mij opdraagt dat niet te doen.