Betaling

Verzekerde zorg

Psychotherapie is een vorm van tweedelijnszorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dus door iedere zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars brengen wel het eigen risico in rekening. In 2021 gaat dat om een bedrag van 385,- (mits u uw eigen risico niet zelf hebt verhoogd). 

DBC

Psychotherapie wordt in 2021 in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling, of na 1 jaar, aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. U kunt bij mij aangeven dat u niet wilt dat de verzekeraar op de hoogte wordt gesteld van uw diagnose. Daarvoor kunt u via mij een formulier ondertekenen, waarmee die verplichting wordt opgeschort. In 2022 wordt het vergoedingensysteem gewijzigd.

Voor de vergoeding van psychotherapie in de zorgverzekering bestaan natura- en restitutiepolissen. Bij naturapolissen moet de psychotherapeut contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. Dit is bij mij niet het geval: ik sluit geen contracten af met zorgverzekeraars. U kunt psychotherapie bij mij wel vergoed krijgen als u een restitutieverzekering hebt afgesloten. Daarvoor betaalt u iets meer, maar dan hebt u een vrije artsenkeuze. Er is een aantal verzekeraars die de polis beschrijven als ‘restitutiepolis’, maar die niet het NZA-tarief vergoeden maar zelf ‘marktconforme’ of ‘gemiddelde gecontracteerde tarieven’ hebben opgesteld. Ik breng u het tarief in rekening dat door NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) wordt gehanteerd. 

De rekening wordt naar u gestuurd door mijn administratiekantoor Axians uit Groningen en die kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar:

-als u een naturapolis hebt, krijgt u meestal iets meer dan de helft van het NZA-tarief vergoed en moet u het resterende gedeelte zelf bijpassen;

-als u een ‘onzuivere restitutieverzekering hebt, krijgt u het grootste gedeelte vergoed en moet u het resterende deel bijpassen.

-als u een zuivere restitutieverzekering hebt krijgt u de volledige rekening vergoed.

Informatie over restitutiepolissen en de redenen om  zonder contracten te werken vindt u op www.contractvrijepsycholoog.nl

Niet verzekerde zorg

Psychoanalyse

Als u in psychoanalyse wilt, zullen we over de kosten overleggen, omdat u deze zelf zult moeten betalen.  Als u daarvoor verwezen wordt door de huisarts, kunt deze kosten wel in de belastingaangifte aftrekken als ‘niet-verzekerde zorg’. 

 Zelfbetalers

Sommige mensen vinden het, om uiteenlopende redenen, prettig (of zijn genoodzaakt) om de kosten van hun psychotherapeutische behandeling zelf te betalen. Op dit moment vindt de facturering van de behandeling (nu nog verplicht) via DBC’s plaats. Dit houdt in dat u na het afsluiten van een DBC (na ieder jaar en na afsluiting van de behandeling) een factuur krijgt over het afgelopen jaar. Deze factuur wordt niet aan uw zorgverzekeraar maar aan u gezonden en dient u zelf te betalen. Het tarief per zitting psychotherapie of supervisie is 90 euro. 

Wanneer u bent verhinderd, is het prettig dat u dat tevoren aangeeft. Bij niet tijdig afzeggen of niet verschijnen wordt € 50,– kosten aan u in rekening gebracht.