Boeken

Morele ontwikkeling en jeugddelinquentie (2022) biedt de kennis die nodig is om de gewetensontwikkeling van de jongere te begrijpen en interventies daarop af te stemmen. Naast vele praktijkvoorbeelden biedt dit boek ook concrete handvatten voor de formulering van de diagnose van het geweten.

Narcisme (2018) is onderdeel van de boekenserie Elementaire Deeltjes. Dit boek is geschreven voor wie geïnteresseerd is in narcisme en voor wie zichzelf of een ander beter wil begrijpen. Op een heldere manier legt Frans Schalkwijk uit wat wetenschappers onder narcisme verstaan: Een combinatie van een kwetsbaar zelfgevoel, een problematische omgang met emoties en forse problemen in relaties.

Het onbewuste consult (2017). Naast een gezondheidsvraag speelt in het consult met andere woorden een onbewuste, belemmerende dynamiek. De auteurs, vrijwel allemaal werkzaam als psychoanalyticus, laten aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden zien hoe die onbewuste dynamiek werkt.

Onvolmaakt tevreden (2016) gaat over het herkennen van zelfbewuste emoties als schaamte, schuld en trots, en over hoe belangrijk het is dat je die niet wegstopt, maar dat je ze toe-eigent. Schalkwijk beschrijft wat zelfwaardering, zelfbewuste emoties en je innerlijke criticus. De hoofdstukken en tests in het boek helpen je om te onderzoeken of jij iemand bent die sterk geneigd is om schaamte of schuld te voelen.

Diagnostiek in de praktijk (2015) is bedoeld voor professionals in hulpverlenende beroepen en goed bruikbaar voor de verdieping van hun beroepspraktijk. Theoretische concepten worden vertaald naar de dagelijkse diagnostische praktijk en geïllustreerd met uitgebreide gevalsbeschrijvingen.

The conscience & self-conscious emotions in adolescence (2014) combineert Schalkwijk huidig wetenschappelijk onderzoek met zijn ervaring om een onmisbare tekst te creëren voor degenen die met kinderen en adolescenten werken.

Emoties bij jongeren (2011) gaat over de diagnostiek van het geweten bij kinderen en jongeren. Het is geschreven voor professionals die jongeren begeleiden of behandelen. Startend vanuit een schets van de ontwikkelingspsychologie werkt het boek toe naar een bespreking van de thema’s empathie, schaamte en schuld, met steeds een hoofdstuk gewijd aan de theorie en een hoofdstuk gewijd aan de diagnostiek.

Dit is psychoanalyse (2006) beschrijft de actuele stand van zaken in de psychoanalyse voor de geïnteresseerde buitenstaander. Het zwaartepunt van het boek ligt bij de moderne psychoanalyse en de nieuwste trends. Voorbeelden uit het dagelijks leven en de therapeutische praktijk zorgen voor een levendige en toegankelijke opzet waarbij ook ruimte is voor kritiek van de psychoanalyse.

Het diepst van je gevoel (1999) geeft een kijkje in de keuken van de werkelijke gang van zaken en de mogelijkheden van de psychoanalyse als alternatief voor andere psychotherapeutische behandelingen. Zes psychoanalyses uit de praktijk worden op indringende wijze verteld. De cliënten hadden depressies, angsten of relatieproblemen waarbij andere therapieën of uitsluitend medicijnen niet voldoende verbetering brachten. Stuur een mail als je dit boek wilt aanvragen.

Music and people with developmental disabilities (1994) beschrijft hoe muziektherapeuten werken in kinderdagverblijven, kinderdagverblijven en andere instellingen. De eerste hoofdstukken behandelen de geschiedenis en theorie van het werken met muziek bij mensen met ontwikkelingsstoornissen. Het grootste deel van het boek behandelt de bespreking van de verschillende methoden, inclusief individueel en groepswerk. Dit boek is in het Engels geschreven.