Praktijk

Klachten. Als u last hebt van terugkerende psychische problemen als angst, sombere stemming, identiteitsproblemen of relatieproblemen in bredere zin, en/of als kortdurende behandelingen niet beklijven, kan het zijn dat u baat hebt bij een langer durende inzichtgevende psychotherapie.
Na mijn afstuderen richtte ik me op relatie- en gezinstherapie, maar inmiddels ben ik gespecialiseerd in individuele inzichtgevende psychotherapie. Psychotherapie is tweedelijnszorg, dus u heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig.

Behandelingsvormen. Naast inzichtgevende psychoanalytische  psychotherapie bied ik ook de mogelijkheid voor psychoanalyse (een zogenaamde ‘bankanalyse’). Beide behandelvormen zijn vaak intensief en langdurig. Om te bepalen of deze intensieve behandeling voor u nodig en geschikt is, is vaak een aantal onderzoeksgesprekken nodig. Psychoanalyse wordt niet verzekerd vanuit het zorgstelsel, u zult deze zelf moeten bekostigen (zie verder onder ‘Soorten therapie’ en ‘Betaling’).

Situaties van afwezigheid. Om elkaar zo regelmatig mogelijk te kunnen zien, meld ik u aan het begin van een nieuw schooljaar mijn vakantie voor het hele jaar. U kunt mij altijd bereiken door mijn antwoordapparaat in te spreken, dat ik regelmatig afluister. Als er tijdens uw behandeling een crisissituatie ontstaat kunt u mij normaliter thuis bereiken, maar u kunt ook contact opnemen met de huisartsenpost of de crisisdienst. Voor mijn vakanties geef ik u een telefoonnummer van een collega waar u terecht kunt als de spanning oploopt, maar bij crisis moet u dan de huisartsenpost of de crisisdienst bellen.

Lidmaatschappen. Ik ben aangesloten bij twee Nederlandse specialistische verenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) en de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging  (NPaV). Bij beide verenigingen ben ik supervisor en bij de NPaV ook opleidingsanalyticus. Tevens ben ik lid van de European Psychoanalytic Federation (EPF) en de International Psychoanalytic Association (IPA). Daarnaast ben ik lid van twee beroepsverenigingen, de Landelijke  Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Bij die laatste vereniging ben ik ook als supervisor geregistreerd.

Ik ben geregistreerd in het overheidsregister voor psychotherapeuten (reg. nr. 89035901316) en GZ-psychologen (reg.nr. 69035901325). De praktijk is in 2016 gecertificeerd door de LVVP.

Wachttijden: Er is nu sprake van een cliëntenstop. Deze website is het laatst bijgewerkt op 15-03-2021