Publicaties

Artikelen

2019

Verkade, M., Karsten, J., Koenraadt, F. & Schalkwijk, F. (geaccepteerd voor publicatie). Conscience as a regulatory function: An integrative theory put to the test. International Journal of Offender Therapy and  Comparative Criminology  (IF =  1.1)

Schalkwijk, F., Van Someren, E. & Wassing, R.  (2019). Towards a clinical interpretation of shame regulation in maladaptive perfectionism. Personality and Individual Differences, 138, 19-23. (IF = 1.9)

Wassing,R., Schalkwijk, F. , Lakbila-Kamal, O., Ramautar, J.R., Stoffers, D., Mutsaerts

H-J., Talamini,L.M. & Van Someren,E. (2019). Haunted by the past: Old emotions remain salient in insomnia disorder. Brain, 142, 1783-1796(IF = 10.8)

Wassing,R., Lakbila-Kamal, O., Ramautar, J.R., Stoffers, D., Talamini,L.M., Schalkwijk,

F. & Van Someren,E. (2019). Restless REM sleep impedes overnight amygdala adaptation. Current Biology, 29, 2351 – 2358(IF = 9.2)

2018

Schalkwijk, F. (2018). A new conceptualization of the conscience. Frontiers in

 Psychology, 9: 1863. Doi: 10.3389/fpsyg.2018.01863 (IF =  2.3)

Wassing, R.,  Benjamin, J., Talamini, L.M., Schalkwijk, F.* & Van Someren, E.*

(2018). Overnight worsening of emotional distress indicates maladaptive sleep in insomnia. SleepJ, 1, 1 – 8. * Co-senior authors

2016

Dil. J., Dekker, J., Van, R. & Schalkwijk, F. (2016). A Short-term Psychodynamic

 Supportive Psychotherapy for Adolescents with Depressive Disorders: A New Approach, Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy 15: 84-94  (IF = 0.1)

Kikkert, M.J., Driessen, E., Peen, J., Barber, J.P., Bockting, C., Schalkwijk, F, & Dekker,

J.J.M. (2016). The role of avoidant and obsessive-compulsive personality disorder traits in matching patients with major depression to cognitive behavioral and psychodynamic therapy: a replication study. Journal of Affective Disorders  205, 400 – 405. (IF = 3.4)

Schalkwijk, F., Dekker, J., Peen, J. & Stams, G.J. (2016). Narcissism, self-esteem,

 shame regulation and juvenile delinquency. Forensic Science and Criminology 1, 1 – 5 (open access).

Schalkwijk, F. Stams, G.J., Stegge, H., Dekker, J. & Peen. J. (2016). The conscience as a       regulatory function: Empathy, shame, guilt, pride and moral orientation in     delinquent adolescents. International Journal of Offender Therapy and

 Comparative    Criminology 60: 675–693(IF =  1.1)

Schalkwijk, F., Stams, G.J.J.M., Dekker, J., Peen. J. & Ellison, J.,  (2016). Measuring

 Shame coping: The validation of the Compass of Shame Scale. Journal of Social

 Behavior and Personality 44, 1775 – 1792 (IF = 0.8)

Spruit, A., Schalkwijk F., Van Vugt, E. & Stams, G.J. (2016). The relation between self-

conscious emotions and delinquency: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 28, 12 – 20. (IF = 1.9)

Wassing, P.F., Benjamins, J.S., Dekker, K., Moens, S., Spiegelhalder, K., Feige, B.,

 Riemann, D., Van der Sluis, Van der Werf, Y.,Talamini, L.M., Walker, M.P.,

         Schalkwijk, F.* & Van Someren, E.* (2016). Slow dissolving of emotional distress       contributes to hyperarousal. PNAS 113, 2538-2543 (IF = 9.6;) * Co-senior authors

2014

Schalkwijk, F. (2014). Shame in psychotherapy. EFPP Psychoanalytic Review. Online          publication (IF = 0.0)

Boeken en redactiebundels  

Schalkwijk, F. (2018). Narcisme. Amsterdam: AUP

Kwee, F. & Schalkwijk, F. (red., 2017).  Het onbewuste consult, handreiking voor de

 huisarts en andere hulp in de eerste lijn. Antwerpen: Garant

Schalkwijk, F. (2016). Onvolmaakt tevreden. Omgaan met je innerlijke criticus.

Amsterdam: Boom

Schalkwijk, F. (2015). Diagnostiek in de praktijk. Een psychodynamische handleiding voor

beginnende hulpverleners. Amsterdam: Boom (Herziene uitgave van Schalkwijk,

2003)

Schalkwijk, F. (2015). The Conscience and Self-Conscious Emotions in Adolescence: An

integrative approach.Hove/New York: Routledge (vertaling van Schalkwijk, 2011)

Schalkwijk, F. (2011). Emoties bij jongeren. Theorie en diagnostiek van het geweten.

Amsterdam: Boom

Schalkwijk, F. (2006). Dit is psychoanalyse. Een inleiding tot de geschiedenis, theorie en

 praktijk van psychoanalyse. Amsterdam: Boom

Schalkwijk, F. (2006, red.). Freuds werken nu, psychoanalyse nu. Amsterdam: Boom

Schalkwijk, F. (2005, red.). Na koesjetke oe psichoanalitika. Sjest klinitsjeskich

         sloetsjaev. Moskou: Hezavisimaja firma Klass. (Vertaling van Schalkwijk (1999,

         red.)

Schalkwijk, F. (2003). Diagnostiek in de praktijk. Een handleiding voor beginnende

 hulpverleners. Amsterdam/Meppel: Boom

Schalkwijk, F. (2003). Kleine meisjes worden groot. Amsterdam: Muntinga (heruitgave

 van Schalkwijk, 2001)

Schalkwijk, F. (2001). Vrouwenlevens. Amsterdam: Uitgeverij Balans.

Schalkwijk, F. (1999, red.). Het diepst van je gevoel. In psychoanalyse. Amsterdam:     Balans.

Loonstra, J. H. & Schalkwijk, F. (1999, red.). Omgaan met dyslexie. Sociale en emotionele

aspecten. Leuven/Amersfoort: Garant.

Schalkwijk, F. (1994). Music and people with developmental disabilities. London: J.

 Kingsley Publishers (vertaling van Schalkwijk, 1988)

Schalkwijk, F. & Luttikhuis, C. (1990, red.). Opstellen over kreatieve therapie.

          Nijmegen: Hogeschool Nijmegen

Schalkwijk, F. (1988). Muziektherapie in de hulpverlening aan geestelijk gehandicapten.

Nijkerk: Intro (praktische handelseditie proefschrift)

Schalkwijk, F. (1987). Muziektherapie met geestelijk gehandicapten. Leuven: Academisch

 Proefschrift

Adriaansz, R., Schalkwijk, F. & Stijlen. L. (1986, red.). Methoden van muziektherapie.

         Een overzicht van de praktijk van muziektherapie in Nederland. Nijkerk: Intro

Schalkwijk, F. (1984). Grondslagen van muziektherapie. Nijmegen: Dekker & v.d. Vegt

Nederlandstalige artikelen en hoofdstukken in boeken (1988 – 2016)

2019

Schalkwijk, F. (2019) I am not your Freud. Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar

            toepassingen  25, 253 – 256

Schalkwijk, F. (2019). Conflicten en dilemma’s in psychoanalytische organisaties: maar

hoe dan wel?  Boekrecensie in Tijdschrift voor Psychoanalyse, 25, 230 – 231

Schalkwijk, F. (2019). Ga slapen met een doel en wordt wakker met een doel. Een

psychoanalyticus in onderzoeksland. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 25, 49-58

Schalkwijk, F. (2019) De dromenman slaat weer toe (2019).  Boekrecensie in

            Tijdschrift voor Psychoanalyse, 25, 75-77

2018

Schalkwijk, F, Cima, M., Langen, M.v., Spruit, A. & Vugt, E. van. (in druk).

           Gewetensontwikkeling en delinquentie. In: Stams, G.J.J.M., Cima, M. & Vugt, E. van. Forensische Orthopedagogiek. Amsterdam: Boom

Schalkwijk, F. & Vugt, E. van. Diagnostiek van het geweten (in druk) In: Stams, G.J.J.M.,

            Cima, M. & Vugt, E. van. (in druk).  Forensische Orthopedagogiek. Amsterdam: Boom

Schalkwijk, F.(2018). Een nieuwe kijk op psychodynamiek en behandeling van narcisme.

PsyXpert, November (4), 14-21

2017

Dam, Q. van, Kok, J. & Schalkwijk, F. (2017). Twee wegen naar Rome: hoe behandelen

een psychodynamisch en cognitief-gedragstherapeut zelf-ander problematiek met Affectfobietherapie? Tijdschrift voor Psychotherapie, 43, 17 – 32

Schalkwijk, F. (2017). Big Sister was watching us: dertig jaar na 1984. Tijdschrift  voor

 Psychoanalyse, 23, 12 – 18

Schalkwijk, F. (2017). Hoe de bureaucratie de psychoanalyse fnuikt. De Psycholoog,

 Februari, 52 – 56

Schalkwijk, F. (2017). Inleiding bij het themanummer ‘Honderd jaar psychoanalyse in

 Nederland’. Tijdschrift voor Psychotherapie 43, 1 – 4

2016

Schalkwijk, F. (2016). Empathie – niks geheimzinnigs aan. Boekbespreking in Tijdschrift

             voor Psychoanalyse, 22, 74 – 76

2015

Schalkwijk, F. (2015). Wie niet weg is, is gezien. In: Meekeren, E. v. & Baars, J. (red.).

  De ziel van het vak. Amsterdam: Boom, p. 131 – 136

Schalkwijk, F. (2015). Ik zal u zeggen hoe ‘t zit. In: Meekeren, E. v. & Baars, J. (red.).          De     ziel van het vak. Amsterdam: Boom, p. 263 – 268

2013

Schalkwijk, F. (2013). Een emotietheoretische omschrijving van de gewetensfunctie. T. v.

 Psychoanalyse 19: 16 – 29

2012

Schalkwijk, F. (2012). Weg met containment, leve ontregeling. In: Dil, L.M., Hendriksen,

M., Kampen, D. & Valk, M.E. van der (red.). Spel en creativiteit in psychoanalytische psychotherapie. Assen: Van Gorcum, p. 55 – 67

Schalkwijk, F. (2012). Schaamte in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie 38:

         368 – 380

Schalkwijk, F. (2012). Theory and diagnostic of the conscience. In: Oei, T.I. &

Groenhuijsen, M.C. (red.), Progression in Forensic Psychiatry. About Boundaries. Deventer: Kluwer, p. 67 – 82

Schalkwijk, F. (2012). Toward a new conceptualization of the conscience.

         Mededelingenblad NVPA, 27: 106 – 113 (voorpublicatie)

2011

Schalkwijk, F. (2011). Naar een nieuwe definitie van het geweten. In: Groenhuijsen, M.

Kierkels, S. & Kooijmans, T. (red.), De forensische psychiatrie geanalyseerd. Liber Amoricum Karel Oei. Apeldoorn/Antwerpen: Maklu, p. 149 -157

Schalkwijk, F. (2011). Narcisme. In: Dirkx, J., Hebbrecht, M., Mooij, A.W.M. &

         Vermote, R. (red.), Handboek psychodynamiek. Een verdiepende kijk op

         psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom, p. 491 – 500

2009

Schalkwijk, F. (2009). Moeilijke tijden, moeilijke oplossingen. De psychoanalyticus in de

 wereld van geweld. In: Deben-Mager, M. & Verheugt-Pleiter, A. (red.),

 Bankgeheimen. Over de werkzaamheid van psychoanalytische behandelingen. Assen: Van Gorcum, p. 152 –176

Schalkwijk, F. (2009). Narcisme is emotieregulatie. In: Nicolai, N. & Heuves, W. (red.),

Narcisme. Psychoanalytische bespiegelingen. Amsterdam: Boom, p. 6 – 40

Schalkwijk, F. (2009). Empathie: ontstaan en diagnostiek. In: Oei, T.I. & Groenhuijsen,

         M.S. (red), Forensische psychiatrie en haar grensgebieden. Alphen aan de Rijn: Kluwer, p. 113 – 137

2006

Schalkwijk, F. (2006). Schaamte: een miskende emotie. In: Oei, T.I. & Groenhuijsen,

 M.S. (red.), Capita Selecta van de Forensische psychiatrie anno 2006. Deventer:

 Kluwer, p. 39 – 56

Schalkwijk, F. (2006). Gedachten bij het vinden van 100 euro. Over schaamte. In:

Verheugt-Pleiter, A. (red.), Psychoanalyse anno nu. Assen: van Gorcum, p. 341 –       356

2005 en eerder

Klerk, E. de & Schalkwijk, F. (2005) Fatale vrouwen, bange mannen? Tijdschrift voor psychoanalyse 11, 109 – 119

Schalkwijk,. F. (2004). Opera, emotie en betekenisgeving. Tijdschrift voor Psychoanalyse

         10, 158 – 175

Schalkwijk, F. (2004). Beschouwing. In: Boerwinkel, A.R. (red.), Psyche. Wat gebeurt er      in een psychoanalytische behandeling? Assen: van Gorcum, p. 57 – 67

Schalkwijk, F. (2003). Schaamte: de emotie bij negatieve zelfevaluatie. Tijdschrift voor

psychoanalyse 9, 208 – 221

Schalkwijk, F. (2000). Conflict en angst in Koning Roger. In programmaboekje van De         Nederlandse Opera bij de opera Krol Roger, p. 33 – 37

Schalkwijk, F. & Kappers, C. (2000). Muziektherapie. In: Handboek Integratieve

Psychotherapie. IV 2.5, p. 1 – 20. Lochem: De Tijdstroom

Schalkwijk, F. (1997). Humor und Psychoanalyse: ein reizvolles Paar. Zeitschrift für

 psychoanalytische Theorie und Praxis 12, 183 – 195

Schalkwijk, F. (1997). Psychoanalyse en emoties. Tijdschrift voor Psychoanalyse 3, p. 68

 – 85

Schalkwijk, F. (1996). Humor en psychoanalyse: een paar apart? Tijdschrift voor          Psychotherapie 22, 115 – 127

Schalkwijk, F. (1995). From hearing to listening. in: Ladan, A. & Groen-Prakken, H.    (red.), The Dutch Annual of Psychoanalysis. Lisse: Swets & Zeitlinger, p. 227 –

         238

Schalkwijk, F. (1993). From hearing to listening. In: Proceedings of the 12th international

          IPSO congress. Amsterdam: p. 165 – 183

Schalkwijk, F. (1993).Concepts of music therapy. In: Pratt, R. (ed.), Music therapy and        music education for the handicapped. St Louis: MMB Music, p. 75 – 86

Schalkwijk, F. (1992). Unterschiedliche Konzepte beim Einsatz von Musik in der         Therapie. Musiktherapeutische Umschau 13, 187 – 202

Schalkwijk, F. (1990). The psychoanalytic process. Different concepts of change. In:    Proceedings of the 11th IPSO Congress. Buenos Aires, p. 462 – 468 Schalkwijk, F. (1988). Musiktherapie mit geistig Behinderten. Musiktherapeutische      Umschau 9, 284 – 296