Publicaties

Artikelen

2019

Verkade, M., Karsten, J., Koenraadt, F. & Schalkwijk, F. (geaccepteerd voor publicatie). Conscience as a regulatory function: An integrative theory put to the test. International Journal of Offender Therapy and  Comparative Criminology. (IF =  1.1).

Schalkwijk, F., Van Someren, E. & Wassing, R.  (2019). Towards a clinical interpretation of shame regulation in maladaptive perfectionism. Personality and Individual Differences, 138, 19-23. (IF = 1.9).

Wassing, R., Schalkwijk, F. , Lakbila-Kamal, O., Ramautar, J.R., Stoffers, D., Mutsaerts, H. J. M. M., Talamini, L. M., Van Someren, E. J. W. (2019). Haunted by the past: old emotions remain salient in insomnia disorder. Brain, 142, 1783-1796. (IF = 10.8)

Wassing, R., Lakbila-Kamal, O., Ramautar, J.R., Stoffers, D., Talamini, L.M., Schalkwijk, F. & Van Someren, E. (2019). Restless REM sleep impedes overnight amygdala adaptation. Current Biology, 29, 2351 – 2358. (IF = 9.2).

2018

Schalkwijk, F. (2018). A new conceptualization of the conscience. Frontiers in Psychology, 9: 1863. Doi: 10.3389/fpsyg.2018.01863. (IF =  2.3).

Wassing, R.,  Benjamin, J., Talamini, L.M., Schalkwijk, F.* & Van Someren, E. (2018). Overnight worsening of emotional distress indicates maladaptive sleep in insomnia. SleepJ, 1, 1 – 8. * Co-senior authors.

2016

Dil. J., Dekker, J., Van, R. & Schalkwijk, F. (2016). A Short-term Psychodynamic Supportive Psychotherapy for Adolescents with Depressive Disorders: A New Approach, Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy 15: 84-94.  (IF = 0.1).

Kikkert, M.J., Driessen, E., Peen, J., Barber, J.P., Bockting, C., Schalkwijk, F, & Dekker, J.J.M. (2016). The role of avoidant and obsessive-compulsive personality disorder traits in matching patients with major depression to cognitive behavioral and psychodynamic therapy: a replication study. Journal of Affective Disorders  205, 400 – 405. (IF = 3.4).

Schalkwijk, F., Dekker, J., Peen, J. & Stams, G.J. (2016). Narcissism, self-esteem, shame regulation and juvenile delinquency. Forensic Science and Criminology 1, 1 – 5 (open access).

Schalkwijk, F. Stams, G.J., Stegge, H., Dekker, J. & Peen. J. (2016). The conscience as a regulatory function: Empathy, shame, guilt, pride and moral orientation in delinquent adolescents. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 60: 675–693. (IF =  1.1).

 Measuring Shame coping: The validation of the Compass of Shame Scale. Schalkwijk, F., Stams, G.J.J.M., Dekker, J., Peen. J. & Ellison, J.,  (2016). Journal of Social Behavior and Personality 44, 1775 – 1792. (IF = 0.8).

Spruit, A., Schalkwijk F., Van Vugt, E. & Stams, G.J. (2016). The relation between self-conscious emotions and delinquency: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 28, 12 – 20. (IF = 1.9).

Wassing, P.F., Benjamins, J.S., Dekker, K., Moens, S., Spiegelhalder, K., Feige, B., Riemann, D., Van der Sluis, Van der Werf, Y.,Talamini, L.M., Walker, M.P., Schalkwijk, F.* & Van Someren, E.* (2016). Slow dissolving of emotional distress contributes to hyperarousal. PNAS 113, 2538-2543 (IF = 9.6;) * Co-senior authors.

2014

Schalkwijk, F. (2014). Shame in psychotherapy. EFPP Psychoanalytic Review. Online publication (IF = 0.0).

Boeken en redactiebundels  

Schalkwijk, F. (2018). Narcisme. Amsterdam: AUP.

Kwee, F. & Schalkwijk, F. (red., 2017).  Het onbewuste consult, handreiking voor de huisarts en andere hulp in de eerste lijn. Antwerpen: Garant.

Schalkwijk, F. (2016). Onvolmaakt tevreden. Omgaan met je innerlijke criticus. Amsterdam: Boom.

Schalkwijk, F. (2015). Diagnostiek in de praktijk. Een psychodynamische handleiding voor beginnende hulpverleners. Amsterdam: Boom (Herziene uitgave van Schalkwijk, 2003).

Schalkwijk, F. (2015). The Conscience and Self-Conscious Emotions in Adolescence: An integrative approach.Hove/New York: Routledge (vertaling van Schalkwijk, 2011).

Schalkwijk, F. (2011). Emoties bij jongeren. Theorie en diagnostiek van het geweten. Amsterdam: Boom.

Schalkwijk, F. (2006). Dit is psychoanalyse. Een inleiding tot de geschiedenis, theorie en praktijk van psychoanalyse. Amsterdam: Boom.

Schalkwijk, F. (2006, red.). Freuds werken nu, psychoanalyse nu. Amsterdam: Boom.

Schalkwijk, F. (2005, red.). Na koesjetke oe psichoanalitika. Sjest klinitsjeskich sloetsjaev. Moskou: Hezavisimaja firma Klass. (Vertaling van Schalkwijk, 1999).

Schalkwijk, F. (2003). Diagnostiek in de praktijk. Een handleiding voor beginnende hulpverleners. Amsterdam/Meppel: Boom.

Schalkwijk, F. (2003). Kleine meisjes worden groot. Amsterdam: Muntinga (heruitgave van Schalkwijk, 2001).

Schalkwijk, F. (2001). Vrouwenlevens. Amsterdam: Uitgeverij Balans.

Schalkwijk, F. (1999, red.). Het diepst van je gevoel. In psychoanalyse. Amsterdam: Balans.

Loonstra, J. H. & Schalkwijk, F. (1999, red.). Omgaan met dyslexie. Sociale en emotionele aspecten. Leuven/Amersfoort: Garant.

Schalkwijk, F. (1994). Music and people with developmental disabilities. London: J. Kingsley Publishers (vertaling van Schalkwijk, 1988).

Schalkwijk, F. & Luttikhuis, C. (1990, red.). Opstellen over kreatieve therapie. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen.

Schalkwijk, F. (1988). Muziektherapie in de hulpverlening aan geestelijk gehandicapten. Nijkerk: Intro (praktische handelseditie proefschrift).

Schalkwijk, F. (1987). Muziektherapie met geestelijk gehandicapten. Leuven: Academisch Proefschrift.

Adriaansz, R., Schalkwijk, F. & Stijlen. L. (1986, red.). Methoden van muziektherapie. Een overzicht van de praktijk van muziektherapie in Nederland. Nijkerk: Intro.

Schalkwijk, F. (1984). Grondslagen van muziektherapie. Nijmegen: Dekker & v.d. Vegt.

Nederlandstalige artikelen en hoofdstukken in boeken (1988 – 2016)

2019

Schalkwijk, F. (2019) I am not your Freud. Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen  25, 253 – 256.

Schalkwijk, F. (2019). Conflicten en dilemma’s in psychoanalytische organisaties: maar hoe dan wel?  Boekrecensie in Tijdschrift voor Psychoanalyse, 25, 230 – 231.

Schalkwijk, F. (2019). Ga slapen met een droom en wordt wakker met een doel. Een psychoanalyticus in onderzoeksland. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 25, 49-58.

Schalkwijk, F. (2019) De dromenman slaat weer toe (2019).  Boekrecensie in Tijdschrift voor Psychoanalyse, 25, 75-77

2018

Schalkwijk, F, Cima, M., Langen, M.v., Spruit, A. & Vugt, E. van. (in druk). Gewetensontwikkeling en delinquentie. In: Stams, G.J.J.M., Cima, M. & Vugt, E. van. Forensische Orthopedagogiek. Amsterdam: Boom

Schalkwijk, F. & Vugt, E. van. Diagnostiek van het geweten (in druk) In: Stams, G.J.J.M., Cima, M. & Vugt, E. van. (in druk).  Forensische Orthopedagogiek. Amsterdam: Boom

Schalkwijk, F.(2018). Een nieuwe kijk op psychodynamiek en behandeling van narcisme. PsyXpert, November (4), 14-21

2017

Dam, Q. van, Kok, J. & Schalkwijk, F. (2017). Twee wegen naar Rome: hoe behandelen een psychodynamisch en cognitief-gedragstherapeut zelf-ander problematiek met Affectfobietherapie? Tijdschrift voor Psychotherapie, 43, 17 – 32.

Schalkwijk, F. (2017). Big Sister was watching us: dertig jaar na 1984. Tijdschrift  voor Psychoanalyse, 23, 12 – 18

Schalkwijk, F. (2017). Hoe de bureaucratie de psychoanalyse fnuikt. De Psycholoog, Februari, 52 – 56.

Schalkwijk, F. (2017). Inleiding bij het themanummer ‘Honderd jaar psychoanalyse in Nederland’. Tijdschrift voor Psychotherapie 43, 1 – 4

2016

Schalkwijk, F. (2016). Empathie – niks geheimzinnigs aan. Boekbespreking in Tijdschrift voor Psychoanalyse, 22, 74 – 76.

2015

Schalkwijk, F. (2015). Wie niet weg is, is gezien. In: Meekeren, E. v. & Baars, J. (red.) De ziel van het vak. Amsterdam: Boom, p. 131 – 136.

Schalkwijk, F. (2015). Ik zal u zeggen hoe ‘t zit. In: Meekeren, E. v. & Baars, J. (red.). De ziel van het vak. Amsterdam: Boom, p. 263 – 268.

2013

Schalkwijk, F. (2013). Een emotietheoretische omschrijving van de gewetensfunctie. T. v. Psychoanalyse 19: 16 – 29.

Schalkwijk, F. (2012). Weg met containment, leve ontregeling. In: Dil, L.M., Hendriksen.

2012

M., Kampen, D. & Valk, M.E. van der (red.). Spel en creativiteit in psychoanalytische psychotherapie. Assen: Van Gorcum, p. 55 – 67.

Schalkwijk, F. (2012). Schaamte in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie 38: 368 – 380

Schalkwijk, F. (2012). Theory and diagnostic of the conscience. In: Oei, T.I. & Groenhuijsen, M.C. (red.), Progression in Forensic Psychiatry. About Boundaries. Deventer: Kluwer, p. 67 – 82.

Schalkwijk, F. (2012). Toward a new conceptualization of the conscience. Mededelingenblad NVPA, 27: 106 – 113 (voorpublicatie)

2011

Schalkwijk, F. (2011). Naar een nieuwe definitie van het geweten. In: Groenhuijsen, M. Kierkels, S. & Kooijmans, T. (red.), De forensische psychiatrie geanalyseerd. Liber Amoricum Karel Oei. Apeldoorn/Antwerpen: Maklu, p. 149 -157

Schalkwijk, F. (2011). Narcisme. In: Dirkx, J., Hebbrecht, M., Mooij, A.W.M. & Vermote, R. (red.), Handboek psychodynamiek. Een verdiepende kijk op psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom, p. 491 – 500

2009

Schalkwijk, F. (2009). Moeilijke tijden, moeilijke oplossingen. De psychoanalyticus in de wereld van geweld. In: Deben-Mager, M. & Verheugt-Pleiter, A. (red.), Bankgeheimen. Over de werkzaamheid van psychoanalytische behandelingen. Assen: Van Gorcum, p. 152 –176.

Schalkwijk, F. (2009). Narcisme is emotieregulatie. In: Nicolai, N. & Heuves, W. (red.) Narcisme. Psychoanalytische bespiegelingen. Amsterdam: Boom, p. 6 – 40.

Schalkwijk, F. (2009). Empathie: ontstaan en diagnostiek. In: Oei, T.I. & Groenhuijsen, M.S. (red), Forensische psychiatrie en haar grensgebieden. Alphen aan de Rijn: Kluwer, p. 113 – 137.

2006

Schalkwijk, F. (2006). Schaamte: een miskende emotie. In: Oei, T.I. & Groenhuijsen, M.S. (red.), Capita Selecta van de Forensische psychiatrie anno 2006. Deventer: Kluwer, p. 39 – 56

Schalkwijk, F. (2006). Gedachten bij het vinden van 100 euro. Over schaamte. In: Verheugt-Pleiter, A. (red.), Psychoanalyse anno nu. Assen: van Gorcum, p. 341 – 356

2005 en eerder

Klerk, E. de & Schalkwijk, F. (2005) Fatale vrouwen, bange mannen? Tijdschrift voor psychoanalyse 11, 109 – 119.

Schalkwijk,. F. (2004). Opera, emotie en betekenisgeving. Tijdschrift voor Psychoanalyse 10, 158 – 175.

Schalkwijk, F. (2004). Beschouwing. In: Boerwinkel, A.R. (red.), Psyche. Wat gebeurt er in een psychoanalytische behandeling? Assen: van Gorcum, p. 57 – 67.

Schalkwijk, F. (2003). Schaamte: de emotie bij negatieve zelfevaluatie. Tijdschrift voor psychoanalyse 9, 208 – 221.

Schalkwijk, F. (2000). Conflict en angst in Koning Roger. In programmaboekje van De Nederlandse Opera bij de opera Krol Roger, p. 33 – 37.

Schalkwijk, F. & Kappers, C. (2000). Muziektherapie. In: Handboek Integratieve Psychotherapie. IV 2.5, p. 1 – 20. Lochem: De Tijdstroom.

Schalkwijk, F. (1997). Humor und Psychoanalyse: ein reizvolles Paar. Zeitschrift für psychoanalytische Theorie und Praxis 12, 183 – 195.

Schalkwijk, F. (1997). Psychoanalyse en emoties. Tijdschrift voor Psychoanalyse 3, p. 68 – 85.

Schalkwijk, F. (1996). Humor en psychoanalyse: een paar apart? Tijdschrift voor  Psychotherapie 22, 115 – 127

Schalkwijk, F. (1995). From hearing to listening. in: Ladan, A. & Groen-Prakken, H.    (red.), The Dutch Annual of Psychoanalysis. Lisse: Swets & Zeitlinger, p. 227 – 238.

Schalkwijk, F. (1993). From hearing to listening. In: Proceedings of the 12th international IPSO congress. Amsterdam: p. 165 – 183.

Schalkwijk, F. (1993).Concepts of music therapy. In: Pratt, R. (ed.), Music therapy and  music education for the handicapped. St Louis: MMB Music, p. 75 – 86.

Schalkwijk, F. (1992). Unterschiedliche Konzepte beim Einsatz von Musik in der Therapie. Musiktherapeutische Umschau 13, 187 – 202.

Schalkwijk, F. (1990). The psychoanalytic process. Different concepts of change. In: Proceedings of the 11th IPSO Congress. Buenos Aires, p. 462 – 468 Schalkwijk, F. (1988). Musiktherapie mit geistig Behinderten. Musiktherapeutische Umschau 9, 284 – 296.