Monografieën

book

Narcisme. Boek in de reeks Elementaire Deeltjes.

Narcisme. Boek in de reeks Elementaire Deeltjes. Amsterdam: AUP (in voorbereiding)

book

Onvolmaakt tevreden. Omgaan met je innerlijke criticus.

Amsterdam: Boom (najaar)
TheConscience

The Conscience and Self-Conscious Emotions in Adolescence: An integrative approach

 Hove/New York: Routledge (vertaling van Schalkwijk, 2011).
diagnostiek in de praktijk

Diagnostiek in de praktijk.

Een handleiding voor beginnende hulpverleners.

Voor beginnende hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg is het voeren van een intakegesprek en het stellen van een diagnose vaak niet makkelijk. Ze missen simpelweg nog de ervaring.  
 
In Diagnostiek in de praktijk wordt in de vorm van veel praktijkvoorbeelden ervaringskennis aangereikt en in verband gebracht met theoretische concepten. Stap voor stap wordt de beginnende hulpverlener ingevoerd in de wereld van diagnostiek.  
Eerst wordt beschreven hoe een intakegesprek concreet gevoerd wordt, welke doelstellingen worden nagestreefd en met behulp van welke technieken deze worden bereikt. Psychoanalytische referentiekaders worden gebruikt om zicht te krijgen op de gelaagdheid van de klachten van de cliënt, de verankering daarvan in de persoonlijkheidsstructuur en zijn specifieke ontwikkeling en conflicten. Ter aanvulling op de psychoanalytische blik wordt ook geschetst dat een gedragstherapeutische klachtgerichte diagnostiek waardevol kan zijn. Wie meer behoefte heeft aan structurering kan gebruikmaken van specifieke diagnostische instrumenten als het Ontwikkelingsprofiel, het gehechtheidsinterview of psychologische tests. De laatste twee stappen in de intake zijn het formuleren van een diagnose en het opperen van gedachten over een mogelijke behandeling. Bij het eerstgenoemde wordt ook de DSM-IV betrokken, hoewel de nadruk ligt op de beschrijvende diagnostiek. Gedachten over openleggende, toedekkende of klachtgerichte behandeling, en over indicaties bij bepaalde klachten komen in het laatste hoofdstuk aan de orde.Amsterdam/Meppel: Boom, 2015 (Herziene uitgave)

Bestellen

emoties bij jongeren

Emoties bij jongeren.

Theorie en diagnostiek van het geweten.Ontdek de wereld van de ontwikkeling en het functioneren van het geweten. Een peuter schopt vanuit concreet meeleven de dokter die zijn oudere broertje zojuist een prik heeft gegeven, maar een jongere kan empatisch het verdriet van zijn beste vriend invoelen terwijl hij zelf vrolijk is. De kleuter schaamt zich voor wat hij niet kan, maar de puber schaamt zich voor wat hij wél kan en wil: seks. Het latentiekind voelt zich schuldig omdat het dierenvlees eet, maar de adolescent voelt zich schuldig omdat hij onverdraaglijke fantasieën heeft. Voortdurend evalueert de jongere zijn zelfgevoel door schaamte en schuld tegen het licht te houden.
Wetenschappelijke kennis over empathie, schaamte en schuld, ervaringen uit de (hulpverlenings)praktijk en voorbeelden uit het dagelijkse leven maken dit boek interessant voor wie met jongeren werkt of daarvoor studeert. De concrete handvatten die het biedt maken het praktisch bruikbaar voor diagnostiek.Amsterdam: Boom, 2011bestellen
dit is psy analyse

Dit is psychoanalyse.

Een inleiding tot de geschiedenis, theorie en  praktijk van psychoanalyse.Psychoanalytische ideeën en termen behoren tot ons alledaagse gedachtegoed. Iedereen weet wat Oedipus wilde, wie van zijn vrienden ‘bindingsangst’ heeft en waarom iets slecht is voor zijn ‘ego’. Maar hoe vertrouwd ook, tegelijkertijd lijkt de psychoanalytische beroepsgroep een gesloten wereld en  psychoanalyse een relikwie uit lang vervlogen tijd. Psychoanalyticus Frans Schalkwijk beschrijft in dit boek de actuele stand van zaken in de psychoanalyse voor de geïnteresseerde buitenstaander. Hij schetst de geschiedenis van de psychoanalyse en laat zien dat die in de honderd jaar van haar bestaan enorm is veranderd. Het zwaartepunt van het boek ligt bij de moderne psychoanalyse en de nieuwste trends. Voorbeelden uit het dagelijks leven en de therapeutische praktijk zorgen voor een levendige en toegankelijke opzet. Uniek aan deze opzet is dat er ook plaats is ingeruimd voor kritiek op de psychoanalyse en voor een beschrijving van onderzoeksresultaten.Amsterdam: Boom, 2006 (2e druk 2008)bestellen
diagnostiek in de praktijk

Diagnostiek in de praktijk.

Een handleiding voor beginnende hulpverleners.Voor beginnende hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg is het voeren van een intakegesprek en het stellen van een diagnose vaak niet makkelijk. Ze missen simpelweg nog de ervaring.  
 
In Diagnostiek in de praktijk wordt in de vorm van veel praktijkvoorbeelden ervaringskennis aangereikt en in verband gebracht met theoretische concepten. Stap voor stap wordt de beginnende hulpverlener ingevoerd in de wereld van diagnostiek.  
Eerst wordt beschreven hoe een intakegesprek concreet gevoerd wordt, welke doelstellingen worden nagestreefd en met behulp van welke technieken deze worden bereikt. Psychoanalytische referentiekaders worden gebruikt om zicht te krijgen op de gelaagdheid van de klachten van de cliënt, de verankering daarvan in de persoonlijkheidsstructuur en zijn specifieke ontwikkeling en conflicten. Ter aanvulling op de psychoanalytische blik wordt ook geschetst dat een gedragstherapeutische klachtgerichte diagnostiek waardevol kan zijn. Wie meer behoefte heeft aan structurering kan gebruikmaken van specifieke diagnostische instrumenten als het Ontwikkelingsprofiel, het gehechtheidsinterview of psychologische tests. De laatste twee stappen in de intake zijn het formuleren van een diagnose en het opperen van gedachten over een mogelijke behandeling. Bij het eerstgenoemde wordt ook de DSM-IV betrokken, hoewel de nadruk ligt op de beschrijvende diagnostiek. Gedachten over openleggende, toedekkende of klachtgerichte behandeling, en over indicaties bij bepaalde klachten komen in het laatste hoofdstuk aan de orde.Amsterdam/Meppel: Boom, 2003 (2e druk 2007)bestellen
Kleine-meisjes-worden-groot

Kleine meisjes worden groot.

Amsterdam: Muntinga, 2003 (heruitgave van Schalkwijk, 2001)

vrouwenlevens

Vrouwenlevens.

Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2001
9781853022265

Music and people with developmental disabilities.

The author describes how, in practice, music therapists work at child day care centres, adult day care centres and in other institutions. The first chapters cover the history and theory of working with music with people with developmental disabilities. The main body of the book covers discussion of the various methods, including individual and group work. Each method is described in terms of the clinical indications, the objectives set and the choice of techniques and musical instruments, and is illustrated through the use of case study. The final chapter draws conclusions for both theory and practice.London: J. Kingsley Publishers, 1994 (vertaling van Schalkwijk, 1988).bestellen
muziek id hulpverl

Muziek in de hulpverlening aan geestelijk gehandicapten.

Nijkerk: Intro, 1998 (publieksversie van proefschrift)
book

Muziektherapie met geestelijk gehandicapten.

Leuven, Academisch Proefschrift KU Leuven, 1987

Grondslagen van muziektherapie.

Nijmegen: Dekker & v.d. Vegt, 1984